Co nejdůležitějšího přinese od ledna 2021 novela o obchodních korporacích

28.12.2020 | Od 1. ledna 2020 začne platit novela zákona o obchodních korporacích, která má firmám ulevit od zbytečné administrativy. Skončí také statutární ředitelé akciových společností a novela si posvítí na tzv. mrtvé společnosti.

Jak to bylo se založením s. r. o.?

Ten, kdo chtěl založit firmu – s. r. o., musel vložit základní kapitál 200 000 Kč. To se změnilo od 1. 1. 2014, kdy základní kapitál mohl být od 1 Kč.  Nicméně tento vklad se musel splácet na zvláštní účet u banky, což bylo u menších částek administrativně i finančně zbytečně náročné. Realitou bylo to, že vedení účtu a nutné potvrzení banky o splacení vkladu převyšovalo základní kapitál společnosti.

To nyní končí.

 

Jak to bude se založením s. r. o.?

Od 1. 1. 2021 je možné peněžitý vklad do s. r. o. splatit i jiným způsobem, a to v případě, že vklad nepřesáhne 200 000 Kč. Malé vklady se splatí u notáře, který bude správcem vkladu.

 

Statutární ředitelé končí

Dosud musely akciové společnosti vedle valné hromady zřizovat jak statutárního ředitele, tak správní radu v čele s předsedou. Docházelo ke kompetenčním konfliktům a společnosti si musely vymezovat pravomoci vnitřními předpisy. Novela platná od 1. 1. 2021 přináší zjednodušení, a to tak, že obchodní vedení bude svěřeno správní radě, která se nově stane statutárním orgánem s pravomocí, která dřív náležela právě statutárnímu řediteli.

 

Zrušení mrtvých společností

Ze zákona mají všechny společnosti, ať už v daném období vykonávají či nevykonávají svoji činnost, povinnost do půl roku od skončení svého účetního období zveřejnit účetní závěrku. Pokud tak společnosti neučinily, byly potrestány finanční pokutou do výše sto tisíc korun. Novela umožňuje přísnější pohled, a to možnost zrušení korporace v případě, že nezveřejňuje své účetní závěrky. Legislativní úprava míří na mrtvé společnosti, které vlastně nefungují, ale jsou používány k daňovým podvodům.