Jaké jsou současné trendy v náborovém procesu?

11.5.2023 | Pokud se rozhodnete najímat nové zaměstnance, musíte být připraveni na to, že budete muset investovat mnoho času, energie a peněz do toho, abyste získali ty nejlepší kandidáty.
V dnešní době je náborový proces stále složitější. Konkurence na trhu práce je velká a lidé mají mnoho možností. Podívejme se na pět trendů v náborovém procesu.

1. Zvyšování významu budování značky

Budování značky zaměstnavatele se stává čím dál tím důležitějším. Zaměstnavatelé musí být schopni představit svou společnost jako místo, kde si lidé mohou najít práci, kde se cítí dobře a kde se mohou rozvíjet. Budování dobrého jména zahrnuje vše od vytváření atraktivních pracovních nabídek až po komunikaci s zaměstnanci.

 

2. Nárůst využívání digitálních nástrojů

Digitální nástroje jako online inzerce, sociální média nebo softwary pro správu náboru jsou stále častěji využívány pro získání nových zaměstnanců. Využívání těchto nástrojů zjednodušuje celý náborový proces, zvyšuje efektivitu a také pomáhá s budováním značky.

 

3. Personalizace náborového procesu

Kandidáti očekávají, že budou osloveni na základě svých specifických znalostí a zkušeností a nebudou zařazeni do hromadného výběrového řízení. Zaměstnavatelé musí být schopni personalizovat celý proces od inzerce práce až po výběr kandidátů. Personalizovaný přístup k uchazečům je stále více v centru pozornosti. Kandidáti očekávají, že budou bráni jako jedineční jednotlivci s vlastními schopnostmi a potřebami. Z tohoto důvodu se personalizace stává klíčovou součástí náborového procesu. Personalizace může být provedena například prostřednictvím personalizovaných emailů, telefonních hovorů nebo interaktivních zážitků. Personalizovaný přístup pomáhá vybudovat pozitivní vztah s uchazeči, a tím také zvyšuje pravděpodobnost úspěšného náboru.

 

4. Technologické inovace

Technologické inovace se stávají stále důležitější součástí náborového procesu. Jedná se například o využití umělé inteligence, chatbotů, videorozhovorů nebo online assessmentů. Tyto nástroje mohou pomoci usnadnit proces náboru, zlepšit zkušenosti uchazečů a zvýšit efektivitu náborového týmu.

 

5. Zaměření na soft skills

Soft skills, jako jsou komunikace, spolupráce, kreativita a adaptabilita, jsou stále více u zaměstnavatelů ceněny. Zaměstnavatelé se nezaměřují pouze na technické schopnosti uchazečů, ale také na jejich schopnosti v oblasti komunikace a mezilidských vztahů. Zaměření na soft skills pomáhá zaměstnavatelům najít nejen schopné zaměstnance, ale také zaměstnance, kteří se snadno integrují do týmu a přispívají k pozitivní pracovní atmosféře.