Soustřeďte se na detaily. Vaše práce bude efektivnější

25.2.2021 | Jakou vlastnost zaměstnavatelé nejvíce oceňují? Je to smysl pro detail. Díky tomu totiž budete odvádět dobrou práci, odevzdávat ji ve stanoveném termínu a nebudete ji muset opravovat. Detailů si všímají pouze soustředění lidé, vyžaduje to trénink a pevné návyky.

Co znamená zaměřit pozornost na detaily?

Všímavost k detailům je schopnost, která díky této soustředěnosti vede k bezchybné práci splněné na sto procent. Jak si to představit v praxi? Člověk, který si všímá detailů, může být ten, kdo objeví v projektové zprávě gramatické chyby nebo zjistí, že chybí část objednávky pro zákazníka. 

Proč je vnímání detailů tak důležité?

Dělat chyby a opakovat práci stojí firmu čas a peníze. Čím přesněji jste schopni dělat svou práci, tím produktivnější a efektivnější jste. Proto je tato vlastnost pro team leadery tak důležitá, proto ji zaměstnavatelé cení velmi vysoko. Pokud se tedy snažíte „zabodovat“, chcete u pracovního pohovoru uspět, začněte tím, že budete mít stoprocentní jistotu, že váš životopis neobsahuje chyby - zkontrolujte pravopisné a gramatické chyby, ujistěte se, že používáte stejné písmo v celém textu a ujistěte se, že máte konzistentní formátování. 

Jak si vytrénovat smysl pro detail?

Tyto způsoby, jak vybudovat návyky, které zlepšují vaši pozornost k detailu, vám pomohou zvýšit zájem zaměstnavatelů o vaši osobu. Pomohou také vám, protože si vypěstujete dobré základy pro pečlivou práci. A ta, jak známo, vede k úspěchu.

1.Ujasněte si své povinnosti

Pokud si nejste vědomi toho, jaké odpovědnosti spadají do vaší pracovní náplně, možná jste změnili zaměstnání nebo jste byli přesunuti do jiného oddělení, můžete snadno přijít o důležité detaily, které by mohly vést k chybám. Ujasněte si své pracovní povinnosti a kompetence se svým nadřízeným, vedoucím projektu nebo personálním oddělením.

 2. Zamezte rozptýlení

 

Zjistěte, co vás rozptyluje a odvádí vaši pozornost od práce. Mohou to být zvuky, vůně, nepříjemné prostředí, notifikace sociálních sítí, zvonící telefon. Platí to jak pro práci v kanceláři, tak při home office. Právě home office může být ještě náročnější, protože váš může rušit rodina, pes a spousta jiných silných vlivů.

3. Vytvořte si pracovní plán

Mapování vašich týdenních cílů a jejich následné rozdělení na každodenní úkoly vám pomůže se léoe soustředit. Můžete používat seznamy úkolů psané do poznámkového bloku, nebo můžete použít některou z mnoha aplikací, které jsou k dispozici pro uspořádání vašeho dne. Je však důležité, abyste na těchto seznamech nebyli příliš zaseknutí, protože neočekávané a naléhavé úkoly vám mohou kdykoli přistát v e-mailu. 

4. Udržujte se v kondici

Nedostatek spánku, špatná strava, málo pohybu na čerstvého vzduchu, to vše ovlivňuje negativně koncentraci. Buďte ve své nejlepší formě tím, že budete spát osm hodin, budete jíst vyváženou stravu, uděláte si pravidelné přestávky a zajdete si na čerstvý vzduch a protáhnete si tělo.

5. Uspořádejte si svůj pracovní prostor

Nezahlcujte se „papíry“. Používejte elektronické dokumenty, zbytečně je netiskněte. Udržuje svůj pracovní stůl čistý a přehledný. Stejně tak svoji plochu v počítači. Udělejte si systém, ve kterém se vyznáte. 

6. Trénujte soustředění

Mozek potřebuje trénink, aby byl výkonný. Zařaďte do svého dne relaxační techniky a také aktivity, které trénují mozek. Stáhněte si do svého telefonu aplikace na trénink mozku (Brain Games, Neuronation, Skillz a další). Čtěte knihy, počítejte zpaměti, používejte mapu místo GPS.

6. Nespěchejte

Kvalita vaší práce může snadno sklouznout, když začnete spěchat, takže vždy dávejte přednost kvalitě před kvantitou. Na některé úlohy je samozřejmě vyvíjen větší tlak než na jiné. Pokud máte velké pracovní vytížení, sedněte si a promluvte se svým manažerem, abyste prodiskutovali, jak můžete vyvážit jejich potřebu kvantity s vaší potřebou kvality.