Tři klíčové faktory pro pohovor

19.7.2019 | Chystáte se na pracovní pohovor? Rozhodně byste měli ve své přípravě zohlednit tyto tří klíčové faktory.

1. Pravdivě a poctivě

Už malým dětem říkáme, že lhát se nemá. Měli bychom se tím řídit celý život. O své práci a zkušenostech proto hovořte pravdivě. Není dnes problém si informace ověřit. Vědomě upravené údaje a fakta rozhodně nejsou dobrou vizitkou toho, že to myslíte poctivě.

 

2. Pokorně, ale sebevědomě

Vyváženost mezi sebevědomím a pokorou je důležitá. Přehnané sebevědomí, které hraničí s arogancí není právě ideální vlastnost pro budoucího kolegu. Naopak přílišná pokora a „zatajení“ svých úspěchů také nepřispěje k vaší budoucí pozici. O své práci a výsledcích hovořte ve faktech, vyhýbejte se superlativům jako je fantastické, úžasné, nejlepší, dokonalé.

 

3. Dochvilně a spolehlivě

Důvěra na pracovišti souvisí s tím, že to, co člověk řekne, tak také udělá. Dobré pracovní prostředí vytvářejí právě spolehliví kolegové. S tím souvisí také dodržování časů a termínů.

V rámci přípravy na pracovní pohovor si projděte vaše sociální média a ujistěte se, že na vašich profilech nejsou nevhodné fotografie a další příspěvky, které by mohly mít negativní dopad na vaši osobu.