Čísla v životopise zhmotní vaše úspěchy

20.9.2022 | Existuje šest typů faktů a čísel, které můžete zahrnout do svého životopisu, abyste vyčíslili své úspěchy.

Zahrnutím čísel, statistik a dalších tvrdých faktů do vašeho životopisu budou vaše úspěchy hmatatelnější a ukážou vaši hodnotu. Existuje šest typů faktů a čísel, které můžete zahrnout do svého životopisu, abyste vyčíslili své úspěchy.

 

 

Finance

Finance jsou nejdůležitějším aspektem každého podnikání, protože bez stálého toku příjmů nemůže firma přežít. Výsledkem je, že finanční řízení a efektivita jsou vyhledávanými schopnostmi u budoucích zaměstnanců. Zahrnutím finančních údajů do životopisu ukážete, že rozumíte firemním procesům a že máte schopnost přispět k dobrému hospodářském výsledku společnosti. Do svého životopisu můžete uvést fakta spojená s financemi, jako jsou rozpočty, které jste spravovali, prokázat úspory, kterých jste dosáhli. Pokud jste například vyjednali nižší ceny s dodavateli nebo vytvořili vlastní nástroj, který snížil náklady třetích stran o určitou částku ročně, uveďte to.

 

 

Místa a rozsah práce

Ukázat, že jste pracovali na různých místech, může být velmi působivé pro zaměstnavatele, kteří mají kanceláře, pobočky nebo zastoupení po celé zemi nebo po celém světě.  Ve svém životopise můžete přiblížit, v jakých krajích a regionech jste přímo pracovali, aby měl budoucí zaměstnavatel představu o vašem záběru a zkušenostech. 

 

Řízení lidí

Pokud role vyžaduje manažerské zkušenosti, pokud práce zahrnuje vedení nebo supervizi týmu, čísla jsou skvělým způsobem, jak kvantifikovat vaše zkušenosti.  Zvažte, kolik lidí řídíte nebo na kolik jich dohlížíte, kolik lidí jste přijali, kolik lidí jste vyškolili a zda se jednalo o skupinové nebo individuální sezení. Přidat čísla k vašim úspěchům v řízení lidí je silný způsob, jak kvantifikovat vaše schopnosti pro potenciální zaměstnavatele.

 

Čas 

Čas jsou pro firmy peníze. Zahrnutí hmatatelných příkladů toho, jak jste ušetřili čas, je skvělý doklad vašich dovedností. Můžete například uvést příklady projektů, na kterých jste se podíleli a termíny, které jste dodrželi. Můžete také odkazovat na proces, který jste implementovali a který zlepšil efektivitu práce, a tím firmě ušetřil každý měsíc určité množství hodin. 

 

Velikost

Statistiky týkající se velikosti lze použít v celém životopise ke kvantifikaci hodnoty vaší práce a úspěchů. Čísla použitá tímto způsobem nabízejí kontext a mohou zdůraznit, jak zásadní byla vaše práce.  Pokud jste například vedli nějaký projekt, kolik zaměstnanců bylo zapojeno a jaký byl rozpočet? Pokud jste pracovali v zákaznickém servisu, jaká je velikost vaší zákaznické základny? Přidáním čísla pro předvedení velikosti bude vaše sada dovedností ještě působivější.

 

 

Procenta

Procenta jsou skvělým způsobem, jak dosáhnout hmatatelnějších úspěchů, zvláště pokud nemůžete zveřejnit citlivá data, jako jsou údaje o tržbách. Pokud jste například překročili svůj roční cíl, kvantifikujte své úspěchy přiřazením procenta, například „Dosáhl jsem 135 % svých ročních cílů prodeje v prvním roce“. Můžete také použít procenta k vysvětlení, kolik času nebo peněz jste firmě ušetřili. 

Vzhledem k tomu, že procenta jsou univerzální metrikou, jsou bezpečným údajem, který můžete použít ve svém životopisu k předvedení vlivu, který jste udělali v současných nebo předchozích rolích, a talentu, který nabízíte.

 

 

Závěrem: Používejte slovesa a akční slova 

Využití mocných a kreativních sloves je jistý způsob, jak zlepšit své schopnosti ve svém životopise. Když je použijete ve spojení s fakty a čísly, váš životopis zaručeně zaujme. Použijte slova: řídil, vedl, koordinoval, konzultovat, zavedl, nastavil atd.