Účetní

aktualizováno před 7 měsíci
Město Vsetín Vsetín, Česko Hlavní pracovní poměr 25 000,- až 30 000,- CZK měsíčně
Personalista

Radka Koňaříková

radka.konarikova@mestovsetin.cz

zpět na výpis

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • středoškolské s maturitní zkouškou

Znalosti: 

 • znalost podvojného účtování s praxí min. 2 let během předchozích 5 let,
 • znalost účetnictví neziskové sféry - výhodou
 • znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, Internet

Další dovednosti, schopnosti:

 • dobré komunikační vystupování, analytické a logické myšlení, samostatnost
 • odpovědnost, týmový přístup
 • ochota se dále vzdělávat.

K samostatné přihlášce obsahující: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, kontaktní údaje – telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče.

Je nutno připojit:

 1. strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 2. výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).