Tři výzvy, kterým budou čelit dnešní dvacátníci a třicátníci

15.1.2021 | Generace dvacátníků a třicátníků čekají nižší důchody, pokud nedojde co nejdříve k reformě důchodového systému. Musí se připravit na vyšší daně a také budou čelit rozsáhlým následkům pandemie Covid-19, klimatickým změnám i proměně průmyslu.

1. Česká populace stárne

Demografické údaje ukazují, že za deset let budeme jako v Japonsku. Kvůli vysokému věku obyvatelstva, ale také díky nízké porodnosti a nulové imigraci se do roku 2060 počet japonské populace sníží téměř o třetinu.  Na příkladu jedné japonské vesnice si můžeme představit, jak stárnutí obyvatel ovlivňuje infrastrukturu. Poslední dítě se ve zmínění vesnici narodilo před 18 lety, to vedlo ke zrušení školy, protože do ní neměl kdo chodit. Jaké to bude mít dopady na mladé lidi v Česku? Bude se na ně zvyšovat tlak ze všech směrů, zvláště ekonomicky. V současné době se ze státního rozpočtu ukrajuje na důchody třetina financí. Peníze do státní kasy budou muset dostat mladí lidé. Vzhledem k zadlužení, které si vyžádala pandemie, nepůjde to jinou cestou než zvýšením daním. Generace dvacátníků a třicátníků se musí připravit na vyšší daně a na pozdější odchod do důchodu.

2. Proměna průmyslu a pracovních pozic

Ve srovnání se světem jsme v oblasti digitalizace několik let pozadu. Koncept průmysl 4.0, o kterém se hodně mluví a píše je vzdálený realitě. Úskalí čtvrté průmyslové revoluce stojí především na vysokých investicích a nízké kompetenci lidí. Nicméně pro dlouhodobou provozuschopnost firem budou nutné investice do robotizace a automatizace. Neznamená to, že lidé přijdou o práci, ale změní se náplň jejich práce.

Stárnutí populace se propisuje do trhu práce. Někteří zaměstnavatelé nemohou obsadit některé pozice. Proměna průmyslu v oblasti zrušení uhelných dolů povede k tomu, že tisíce lidí budou muset projít rekvalifikací. To bude stát peníze i energii státní správy. Koronavirus ukázal, že nejsme připraveni na práci z domova. V mnoha případech to není ani možné, protože průmysl je soustředěný v továrnách, které se bez lidské práce neobejdou. Loňský rok také ukázal, že s velkými problémy se potýká státní správa. Občané musí spoustu věcí stále řešit s úřady jinou formou než tou digitální. 

3. Změna klimatu

Češi si jsou už vědomi toho, že klimatická změna způsobená člověk a emisemi, je vážný problém. V loňském roce mnozí brali přírodu útokem, byla to jediná možnost relaxace a trávení volného času. V tomto vlastně Covid-19 v dobrém přispěl k většímu zájmu a uvědomění si důležitosti naší krajiny. Klimatické změny promění v následujících desítkách let naše prostředí. Budeme si muset zvyknout na extrémní výkyvy počasí.

Tyto tři výzvy, které se zdají vzdálené, jsou velmi blízko. Dotýkají se každého z nás a ovlivní naše životy. Proto je důležité nad nimi přemýšlet, vnášet tuto debatu do veřejného prostoru a hledat společný cíl.