Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Hodonín

Založení společnosti
Založeno
1992
Velikost společnosti
Velikost firmy
600
Obor činnosti
Obor činnosti
Zdravotnictví a farmacie
Představení společnosti

Po překonání značných nejasností v otázkách privatizace došlo v roce 1999 k realizaci plánů na modernizaci a rekonstrukci ambulancí, operačních sálů a lůžkové části nemocnice. Tyto aktivity postupně směřují k vybudování komplexu moderní nemocnice odpovídající evropskému standardu.

V prosinci 1999 byla započata výstavba nového chirurgického pavilonu s novýmioperačními sály, centrální sterilizací, chirurgickými ambulancemi, traumatologickou, koloproktologickou a cévní poradnou, zákrokovými sálky a úsekem urgentního příjmu.Chirurgický pavilon byl otevřen v listopadu 2001.Ještě téhož roku byla zahájena rekonstrukce a dostavba dalšího pavilonu s moderním akomfortním anesteziologicko-resuscitačním oddělením, chirurgickou JIP a pooperačním dospávacím pokojem. V přízemí je komplexní pracovištěproendoskopii a interní a neurologická ambulance s funkčními vyšetřovnami.

Dále jsou zde umístěny ambulance gynekologická, onkologická se stacionářem a   pracoviště diagnostického ultrazvuku. V dolním podlaží se pak nachází oddělení mikrobiologie, biochemie a pracoviště ústavní lékárny. Uvolněním stávajících prostor původní ústavní lékárny se vytvořily podmínky pro plánovaný přesun hemodialyzačního střediska a nefrologické ambulance. Dojde tak k podstatnému zlepšení komfortu pro pacienty a personál při rozšíření ambulantní odbornosti v rámci programu peritoneální dialýzy.

NÁŠ TÝM
Ing. Antonín Tesařík
ředitel nemocnice
Ing. Marek Šlajferčík
Náměstek pro ekonomiku
Mgr. Alena Dekařová
Asistentka ředitele / právník
VIDEA

KONTAKT

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Purkyňova 2731
Hodonín 69501

hodoninnemocnice@simplehire.cz